สวนแห่งสีสัน

  สวนอังกฤษหรือ English Cottage Garden ใจความหลักคือสวนที่เชื่อมต่อเนื่องกับตัวบ้าน หรือนึกง่ายๆ ก็คือเปิดประตูแล้วเจอสวนทันที เน้นความเป็นธรรมชาติไม่เป็นเหลี่ยมฉากหรือเป็นทิวแถวหน้ากระดาน งานประดับจะมีแค่น้ำพุเล็กๆ กับอ่างน้ำนกและหุ่นตุ๊กตาตัวเล็กๆ เพื่อเติมชีวิตชีวาให้สวน สีสันภายในสวนได้จากไม้ดอกและไม้ใบสลับเป็นระยะให้มีความน่าสนใจ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอาจดูรกแบบจงใจแต่จะดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ แต่เมื่อต้องนำสวนอังกฤษเข้ามาไว้ที่บ้านในเมืองก็จำเป็นต้องประยุกต์ใช้กันสักหน่อย เพื่อให้เข้ากับตัวบ้านและการใช้งานจริงของเจ้าของบ้าน เพราะบ้านในเมืองย่อมมีรั้วรอบขอบชิด ไม่ได้เปิดกว้างบนพื้นที่โล่งเหมือนเช่นบ้านในชนบทของอังกฤษ ลักษณะโดยรวมของสวนนี้จึงเป็นไม้พุ่มเล็กสลับกับไม้ขนาดกลางเพื่อไม่ให้ดูรก ทึบ[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top