แว่นเพ็ชร

แว่นเพ็ชร รายการ Suranand Live ช่วง Living Style โดย คุณรวิวรรณ จินดา สัมภาษณ์ คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าของร้านแว่นเพ็ชร ออกอากาศทาง Next Step Television[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top