พระราชพิธีอภิเษกสมรส “กษัตริย์จิกมี” กับพระคู่หมั้น สามัญชน

พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับพระคู่หมั้น น.ส.เจตซัน เปมา หญิงสามัญชน ซึ่งในงานประกอบไปด้วย เชื้อพระวงศ์ชั้นสูง

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top