ถอดสลักข่าว 10 พฤศจิกายน 57 – มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้    สัมภาษณ์ : คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร – ผอ.ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top