รายการ ถอดสลักข่าว 20 มิ.ย.2556 – กองทุนตั้งตัวได้กับการสร้างผู้ประกอบการใหม่

รายการ ถอดสลักข่าว 20 มิ.ย.2556 -กองทุนตั้งตัวได้กับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ  รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร   ตติยกวี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา by The Bangkok[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top