คุยกันวันเสาร์ / “ศิรดา โปรดักส์” ผลิตภัณฑ์สีเขียว

  รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk มาพูดคุยกันกับ คุณคุณสมศักดิ์ หงษ์วิเศษ  จากศิรดาโปรดักส์ กับผลิตภัณฑ์จากใบบัวและกาบกล้วย   ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top