เฟซบุคจะเปลี่ยนโฉมอย่างไร ในการประชุมวันพรุ่งนี้

วันศุกร์นี้ (23/09/11) จะมีการประชุมเฟซบุคครั้งใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ของการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์บนอินเตอร์เนท

เฟซบุคเพิ่มลูกเล่น “ปุ่ม subscribe” กับการพัฒนาไปอีกขั้นของการติดต่อสื่อสาร

(Huffington Post 15/09/11) เฟซบุคเพิ่มลูกเล่นใหม่ให้แก่สังคมออนไลน์

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top