The Hel(l)met show EP.157 : อาฟเตอร์ช็อค ปราบทัวร์จีน 0 เหรียญ ท่องเที่ยวไทยถึงกับทรุด ?

  ทัวร์ศูนย์เหรียญ ศัพท์ในวงการทัวร์ไทย ที่ตอนนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดยซื้อแพ็กเกจทัวร์จากเอเยนต์ทัวร์ในประเทศจีน ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ราคาถูกมาก ได้ทั้งค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ากิน โดยที่เอเยนต์จะนำลูกทัวร์มาให้บริษัททัวร์ในไทย โดยไม่จ่ายค่านำทัวร์ให้กับบริษัททัวร์ในไทย

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top