‘ประยุทธ์’ ขอครม.ซื่อสัตย์ ยึดผลประโยชน์ของประเทศ

  นายกรัฐมนตรีเรียกคณะรัฐมนตรีประชุมสานงานต่อจาก คสช. พร้อมให้เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 12 ก.ย.นี้ พร้อมกล่าวกับคณะรัฐมนตรีว่าขอให้ครม.ปฏิบัติตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อในหลวงไว้คือ การซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดผลประโยชน์ของประเทศ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top