สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข บ้านหลังน้ำท่วม

                                       [.....]

การตรวจสอบโครงสร้างบ้านและสภาพภายนอกบ้าน…หลังน้ำท่วม

ปัญหาหลักและซีเรียสของบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วม       คือการเกิดความเสียหายขึ้นกับโครงสร้างหลักๆ ของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสา คาน ผนังภายนอก อันเนื่องมาจากความรุนแรง ของกระแสน้ำที่พัดผ่านตัวบ้าน หรือบางพื้นที่ก็อาจจะเกิดจากสภาพน้ำท่วมขังจนเป็นอันตรายกับโครงสร้างเหล่านี้ของบ้านได้เช่นกัน เมื่อน้ำเริ่มลดระดับลงในแต่ละพื้นที่ เรื่องแรกๆ สำหรับพี่น้องที่ประสบเหตุน้ำท่วมคงเร่งรีบกลับเข้าไปสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านของตัวเองว่ามีสิ่งใดสูญหาย ลอยหายไปกับกระแสน้ำ หรือมีผู้ไม่หวังดีย่องเบามาทำให้หายไป พร้อมๆ กับการเร่งทำความสะอาดดิน โคลน ขยะ และสิ่งสกปรกที่มาพร้อมกับน้ำท่วม แต่ผมอยากบอกดังๆ[.....]

ปัญหา…ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

ซ่อมอย่างไรให้ไร้….ปัญหา สัปดาห์นี้ ผมขอย้อนกลับมาที่ภาพรวมของการเริ่มต้นซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมตั้งแต่หลักคิดในการปฏิบัติ ระดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซม ตลอดจนหลักการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาตามองค์ประกอบต่างๆ ของตัวบ้าน เริ่มด้วยการตรวจสอบบ้านหลังน้ำท่วม โดยการสำรวจความเสียหายทั้งนอกบ้านและในบ้านให้ครบถ้วนว่ามีอะไรเสียหาย หรือหลุดหายไปตามน้ำบ้าง มีทรัพย์สินเสียหายมากน้อยเพียงใด มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารบ้านเรือนของเราเสียหายอย่างไร ต้นไม้ใบหญ้า สวนสวยๆ ของเรายังอยู่ไหม ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามท่านคงเห็นสิ่งที่น่าซ่อม และน่าแก้ไขเต็มไปหมด เพื่อมิให้ท่านผู้อ่านงงและมึนกับสภาพความเสียหายที่รับรองว่ามีมากมายแน่ เรามาดูแนวทางการซ่อมแซมบ้านตามความจำเป็นเร่งด่วน 3[.....]

ส้วม…หลังน้ำท่วม

เรื่องทุกข์ของการ (ขับ) ถ่ายทุกข์ในสภาพบ้านน้ำท่วมเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ประสบทุกข์อยู่ในปัจจุบัน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตร ถ้าเป็นทุกข์เบาก็คงไม่ลำบากมากนัก พอจะปล่อยๆ ให้ไหลไปตามน้ำ (ท่วม) ได้ แต่เรื่องทุกข์ (ถ่าย) หนักก็คงเป็นปัญหาหนักหนาเพราะส้วมที่บ้านในภาวะน้ำท่วมแน่นอนว่าใช้การไม่ได้อยู่แล้วครับ การบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าที่เห็นๆ กันก็มีการใช้ถุงดำ การทำถัง (กระโถน) ชั่วคราว หรือส้วมกระดาษ เป็นต้น คงช่วยแก้ไขกันได้ตามสะดวก[.....]

บ้านหลังน้ำท่วม (1)

ผู้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมกันปีนี้ โดนกันแทบถ้วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานและภาคกลางที่ยังเจอสภาพปัญหาดังกล่าวอยู่ ซึ่งในที่สุดแล้วภาครัฐนั้นมีหน้าที่ที่จะฟื้นฟูสภาพชุมชน สาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว นอกเหนือจากการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าจากการช่วยเหลือบริจาคเงินและสิ่งของ และหลังจากน้ำลดผู้ที่เจอกับน้ำท่วมก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย ผมจึงไปหาเนื้อหาดีๆ จากหนังสือ “บ้านหลังน้ำท่วม” ซึ่งเขียนขึ้นโดย คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกอาวุโส และอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อแนะนำแนวทางง่ายๆ ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของท่านหลังจากน้ำท่วมมาบอกเล่าให้ทราบกันเป็นประเด็นดังนี้ครับ ระบบไฟฟ้า ขณะน้ำท่วมทุกบ้านคงจะปิดวงจรไฟฟ้าหรือ “คัทเอ้าท์”[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top