การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top