ปตท. รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company

  นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company ในประเภท Overall Performance in Asia/Pacific 2012 อันดับที่[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top