‘บิลลี่’ ขออย่าซ้ำเติม หลังศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย

“บิลลี่ โอแกน” ขอร้องอย่าซ้ำเติม หลังศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top