รมว.ต่างประเทศอังกฤษเข้าพบออง ซาน ซู จี

(BBC 06/01/12) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งอังกฤษ วิลเลียม เฮก เข้าพบกับผู้นำและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ออง ซาน ซู จี

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top