pukpun “ปลูกปั่น” น้ำผักผลไม้ปั่นส่งถึงมือ / คุยกันวันเสาร์ 14 พ.ค. 59

  pukpun “ปลูกปั่น” น้ำผักผลไม้ปั่นส่งถึงมือ / คุยกันวันเสาร์ 14 พ.ค. 59 คุณก๊อต ณัฐกฤตา และคุณจุ๊บแจง ศรีสุดา จะพาไปพูดคุยกับ คุณศิริลักษณ์ มหาจันทนภรณ์ – เจ้าของธุรกิจน้ำผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ ‘ปลูกปั่น’[.....]

คุยกันวันเสาร์ / น้ำปั่นผักผลไม้ 5 สี

  รายการ คุยกันวันเสาร์ / น้ำปั่นผักผลไม้ 5 สี คุณก๊อต ณัฐกฤตา และคุณจุ๊บแจง ศรีสุดา จะพาไปพูดคุยกับ คุณศิริลักษณ์ มหาจันทนภรณ์ – เจ้าของธุรกิจน้ำผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ ‘ปลูกปั่น’ น้ำผักผลไม้ ออร์แกนิก เพื่อสุขภาพ[.....]

คุยกันวันเสาร์ / “ปลูกปั่น” ปั่นสด ปั่นส่ง

  รายการ คุยกันวันเสาร์ / “ปลูกปั่น” ปั่นสด ปั่นส่ง คุณก๊อต ณัฐกฤตา และคุณจุ๊บแจง ศรีสุดา จะพาไปพูดคุยกับ คุณศิริลักษณ์ มหาจันทนภรณ์ – เจ้าของธุรกิจน้ำผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ ‘ปลูกปั่น’ น้ำผักผลไม้ ออร์แกนิก เพื่อสุขภาพ[.....]

คุยกันวันเสาร์ / ธุรกิจน้ำปั่นผักผลไม้ 5 สี “ปลูกปั่น”

  รายการ คุยกันวันเสาร์ / ธุรกิจน้ำปั่นผักผลไม้ 5 สี “ปลูกปั่น” คุณก๊อต ณัฐกฤตา และคุณจุ๊บแจง ศรีสุดา จะพาไปพูดคุยกับ คุณศิริลักษณ์ มหาจันทนภรณ์ – เจ้าของธุรกิจน้ำผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ ‘ปลูกปั่น’ น้ำผักผลไม้ ออร์แกนิก[.....]

Bikexenger นักปั่นจักรยานส่งเอกสาร

  รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk กับ คุณมนตรี ฉันทะยิ่งยง และ คุณปณต พุทไธสง นักปั่นจักรยานส่งเอกสารและพัสดุ กลุ่ม Bikexenger ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top