สายเกินไป? แอมมี่ The Bottom Blues ระบาย ถ้ารักษาครอบครัวไว้ได้?

  แอมมี่ The Bottom Blues โพสต์ระบาย หลังป่วยนอนโรงพยาบาล 3 วันไม่มีใครเฝ้า บอกถ้าเรารักษาครอบครัวเราไว้ได้…อย่างน้อยวันนี้เค้าคงพาลูกมาเยี่ยมเรา

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top