ถอดสลักข่าว 10 มิ.ย. 57 – ระวังโรคร้ายในช่วงฤดูฝน

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 มิถุนายน 57   ประเด็น ระวังโรคร้ายในช่วงฤดูฝน สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 9 มิ.ย. 57 – มาตรการปราบปราม พนันบอลโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 9 มิถุนายน 57   ประเด็น มาตรการปราบปราม พนันบอลโลก สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการปราบปราม   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 6 มิ.ย. 57 – ฉีดสวย ภัยร้ายจากฟิลเลอร์

  รายการ ถอดสลักข่าว 6 มิถุนายน 57   ประเด็น ฉีดสวย ภัยร้ายจากฟิลเลอร์ สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 5 มิ.ย. 57 – 20 ปี สหกิจศึกษาไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 5 มิถุนายน 57   ประเด็น 20 ปี สหกิจศึกษาไทย สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 4 มิ.ย. 57 – น้ำดื่มเก็บไว้ในรถ เสี่ยงมะเร็งจริงหรือ ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 มิถุนายน 57   ประเด็น น้ำดื่มเก็บไว้ในรถ เสี่ยงมะเร็งจริงหรือ ? สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 3 มิ.ย. 57 – รู้ทันแผ่นดินไหว

  รายการ ถอดสลักข่าว 3 มิถุนายน 57   ประเด็น รู้ทันแผ่นดินไหว สัมภาษณ์พิเศษ จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 2 มิ.ย. 57 – สร้างจิตสำนึก วันสิ่งแวดล้อมโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 มิถุนายน 57   ประเด็น สร้างจิตสำนึก วันสิ่งแวดล้อมโลก สัมภาษณ์พิเศษ จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 30 พ.ค. 57 – ขุมทรัพย์ทองคำ คนไทยจะรักษาไว้ได้อย่างไร ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 30 พฤษภาคม 57   ประเด็น ขุมทรัพย์ทองคำ คนไทยจะรักษาไว้ได้อย่างไร ? สัมภาษณ์พิเศษ คุณสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  [.....]

ถอดสลักข่าว 29 พ.ค. 57 – ของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 29 พฤษภาคม 57   ประเด็น ของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก สัมภาษณ์พิเศษ คุณสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคุณอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี    ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  [.....]

ถอดสลักข่าว 28 พ.ค. 57 – สิทธิประกันสังคมที่ทุกคนควรรู้

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 พฤษภาคม 57   ประเด็น สิทธิประกันสังคมที่ทุกคนควรรู้ สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 57 – นำศีลธรรม คืนความสุขสู่สังคมไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 27 พฤษภาคม 57   ประเด็น นำศีลธรรม คืนความสุขสู่สังคมไทย สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 26 พ.ค. 57 – เตือนหน้าฝน โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด

  รายการ ถอดสลักข่าว 26 พฤษภาคม 57   ประเด็น เตือนหน้าฝน โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 57 – ตรวจสภาพจราจร รับเปิดเทอม

  รายการ ถอดสลักข่าว 20 พฤษภาคม 57   ประเด็น ตรวจสภาพจราจร รับเปิดเทอม สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 19 พ.ค. 57 – มาตรการป้องกันการตัดไม้บุกรุกป่า

  รายการ ถอดสลักข่าว 19 พฤษภาคม 57   ประเด็น มาตรการป้องกันการตัดไม้บุกรุกป่า สัมภาษณ์พิเศษ บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 16 พ.ค. 57 – มะเร็ง รู้ก่อนรักษาเร็ว หาได้จริงหรือ

  รายการ ถอดสลักข่าว 16 พฤษภาคม 57   ประเด็น มะเร็ง รู้ก่อนรักษาเร็ว หาได้จริงหรือ   สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ธนเดช  สินธุเสก  ผู้อำนววยการโรงพยาบาลมหาวชิรลงกรณ์ ธัญบุรี   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 15 พ.ค. 57 – ชำแหละปัญหา แอร์พอร์ตลิงค์

  รายการ ถอดสลักข่าว 15 พฤษภาคม 57   ประเด็น ชำแหละปัญหา แอร์พอร์ตลิงค์   สัมภาษณ์พิเศษ พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 57 – บทบาทพระสงฆ์กับสังคมไทยปัจจุบัน

  รายการ ถอดสลักข่าว 14 พฤษภาคม 57   ประเด็น บทบาทพระสงฆ์กับสังคมไทยปัจจุบัน   สัมภาษณ์พิเศษ พระศรีสุทธิเวที  ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม  อ.ไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี และพระมหาบุญรุ่ง  สิริโชติ ป.ธ.๙  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม    ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 8 พ.ค. 57 – ร่วมปกป้องป่าไม้ของชาติ

  รายการ ถอดสลักข่าว 8 พฤษภาคม 57   ประเด็น ร่วมปกป้องป่าไม้ของชาติ   สัมภาษณ์พิเศษ คุณเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคุณชนาธิป กุลดิลก ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 57 – ดีเดย์ 11 พ.ค.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจับปรับ

  รายการ ถอดสลักข่าว 7 พฤษภาคม 57   ประเด็น ดีเดย์ 11 พ.ค.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจับปรับ   สัมภาษณ์พิเศษ นายอัฌษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 6 พ.ค. 57 – เตือนภัยพิบัติ “แผ่นดินไหว”

  รายการ ถอดสลักข่าว 6 พฤษภาคม 57   ประเด็น เตือนภัยพิบัติ “แผ่นดินไหว”   สัมภาษณ์พิเศษ คุณนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ที่ปรึกษาทางการเงินบริหารจัดการ กรมทรัพยากรธรณี และคุณทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานธรณี เขต[.....]

ถอดสลักข่าว 5 พ.ค. 57 – วันวิสาขบูชาโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 5 พฤษภาคม 57   ประเด็น จับตา “วันวิสาขบูชาโลก”   สัมภาษณ์พิเศษ พระเมธีธรรมาจารย์  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มจร.   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

Page 7 of 20« First...56789...20...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top