ถอดสลักข่าว 23 กรกฎาคม 57 – ถวายตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ “ราชวงศ์จักรี”

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 กรกฎาคม 57   ประเด็น ถวายตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ “ราชวงศ์จักรี”    สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา เลขาธิการมูลนิธิรพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์   พระมหานงค์ สุมงคโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top