อุตสาหกรรมตากเตรียมสั่งปิดโรงงานมันสำปะหลัง

(ไอเอ็นเอ็น  วันที่ 29/07/11)   นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เรืองรอง อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้สั่งการให้ นายวิเชียร เจริญธีรบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เดินทางไปตรวจสอบโรงงานมันสำปะหลัง ของบริษัท แม่สอดสตารซ์ จำกัด ภายหลังจากมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร้องเรียนว่า โรงงานดังกล่าวได้ทิ้งกากของเสีย และขยะจากมันสำปะหลังลงในลำห้วย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น  และน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ [.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top