“ซีเอ็มโอ กรุ๊ป” จับมือพันธมิตรผนึกกำลัง “ไร้ท์แมน” ประกาศความแข็งแกร่งทางธุรกิจ พร้อมเปิดแผนบุกตลาดอาเซียน

  “ซีเอ็มโอ กรุ๊ป” เซ็นต์สัญญาจับมือพันธมิตร “ไร้ท์แมน” ชู 3 ยุทธศาสตร์ ‘ประสานความร่วมมือ – ขยายตลาดคอมเมอร์เชียล อินทีเรีย – สร้าง Tourist Attraction’ ลุยตลาดอาเซียน ผู้บริหารย้ำชัด จุดแข็งที่แตกต่างช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาด เสริมความแกร่งธุรกิจ[.....]

แรงงานไทยเผชิญหน้าการแข่งขันหางานหากเปิดเสรีอาเซียน

(The Nation 12/03/12) การเปิดเสรีทางการค้าในสังคมอาเซียนจะส่งผลให้กลไกของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน แต่ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับแรงงานชาวไทยในการได้รับผลประโยชน์เหล่านี้

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top