โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้ประเมินความเสี่ยงมะเร็งออนไลน์

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดให้มีคลินิกประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดย  โครงการนี้จะจัดให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถนำระบบการประเมินที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาษาไทย

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top