ถอดสลักข่าว 7 กรกฎาคม 57 – ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  รายการ ถอดสลักข่าว 7 กรกฎาคม 57   ประเด็น ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ – อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 4 กรกฎาคม 57 – ปีนี้ฝนน้อย..ไร้น้ำท่วมจริงหรือ ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 กรกฎาคม 57   ประเด็น ปีนี้ฝนน้อย..ไร้น้ำท่วมจริงหรือ ? สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  [.....]

ถอดสลักข่าว 3 กรกฎาคม 57 – อันตราย ใช้ทิชชู่ซับของทอดเสี่ยงมะเร็ง

  รายการ ถอดสลักข่าว 3 กรกฎาคม 57   ประเด็น อันตราย ใช้ทิชชู่ซับของทอดเสี่ยงมะเร็ง สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ – อธิบดีกรมอนามัย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  [.....]

ถอดสลักข่าว 2 กรกฎาคม 57 – เตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 กรกฎาคม 57   ประเด็น เตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58 สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมมหาโส – ผอ.สถาบันภาษา/ผอ.โครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มจร.   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 1 กรกฎาคม 57 – ทางออกปัญหาการค้ามนุษย์

  รายการ ถอดสลักข่าว 1 กรกฎาคม 57   ประเด็น ทางออกปัญหาการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์พิเศษ คุณวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 27 มิ.ย. 57 – 5 จริง สู่การจัดระเบียบจราจร

  รายการ ถอดสลักข่าว 27 มิถุนายน 57   ประเด็น 5 จริง สู่การจัดระเบียบจราจร สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 26 มิ.ย. 57 – แนวโน้มตลาดทองคำ

  รายการ ถอดสลักข่าว 26 มิถุนายน 57   ประเด็น แนวโน้มตลาดทองคำ สัมภาษณ์พิเศษ คุณพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 25 มิ.ย. 57 – ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

  รายการ ถอดสลักข่าว 25 มิถุนายน 57   ประเด็น ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน สัมภาษณ์พิเศษ คุณวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 24 มิ.ย. 57 – มหกรรม..วัฒนธรรมอาเซียน

  รายการ ถอดสลักข่าว 24 มิถุนายน 57   ประเด็น มหกรรม..วัฒนธรรมอาเซียน สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมมหาโส ผอ.สถาบันภาษา/ผอ.หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มจร.   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 23 มิ.ย. 57 – เตรียมรับมือภัยพิบัติ

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 มิถุนายน 57   ประเด็น เตรียมรับมือภัยพิบัติ สัมภาษณ์พิเศษ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณธานี ทองภักดี เอกอัครราชฑูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[.....]

ถอดสลักข่าว 19 มิ.ย. 57 – เตือนโรคมือเท้าปาก ระบาดหน้าฝน

  รายการ ถอดสลักข่าว 19 มิถุนายน 57   ประเด็น เตือนโรคมือเท้าปาก ระบาดหน้าฝน สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 18 มิ.ย. 57 – แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 มิถุนายน 57   ประเด็น แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า สัมภาษณ์พิเศษ คุณเปรมพิมล พิมพันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ,คุณอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะข่ากล้าไม้ ,คุณสุเมธ จันษะ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 17 มิ.ย. 57 – เตือนระวัง”ดินฟ้าอากาศ”เปลี่ยนแปลง

  รายการ ถอดสลักข่าว 17 มิถุนายน 57   ประเด็น เตือนระวัง”ดินฟ้าอากาศ”เปลี่ยนแปลง สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 16 มิ.ย. 57 – คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน

  รายการ ถอดสลักข่าว 16 มิถุนายน 57   ประเด็น คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน สัมภาษณ์พิเศษ อรรถพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 13 มิ.ย. 57 – ชมฟรี พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

  รายการ ถอดสลักข่าว 13 มิถุนายน 57   ประเด็น ชมฟรี พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ สัมภาษณ์พิเศษ คุณสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรมศิลปากร   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 12 มิ.ย. 57 – จราจร คืนความสุขให้ประชาชน

  รายการ ถอดสลักข่าว 12 มิถุนายน 57   ประเด็น จราจร คืนความสุขให้ประชาชน สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 11 มิ.ย. 57 – แนวทางดูแลปัญหามลพิษ

  รายการ ถอดสลักข่าว 11 มิถุนายน 57   ประเด็น แนวทางดูแลปัญหามลพิษ สัมภาษณ์พิเศษ อาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 10 มิ.ย. 57 – ระวังโรคร้ายในช่วงฤดูฝน

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 มิถุนายน 57   ประเด็น ระวังโรคร้ายในช่วงฤดูฝน สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 9 มิ.ย. 57 – มาตรการปราบปราม พนันบอลโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 9 มิถุนายน 57   ประเด็น มาตรการปราบปราม พนันบอลโลก สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการปราบปราม   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 6 มิ.ย. 57 – ฉีดสวย ภัยร้ายจากฟิลเลอร์

  รายการ ถอดสลักข่าว 6 มิถุนายน 57   ประเด็น ฉีดสวย ภัยร้ายจากฟิลเลอร์ สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 5 มิ.ย. 57 – 20 ปี สหกิจศึกษาไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 5 มิถุนายน 57   ประเด็น 20 ปี สหกิจศึกษาไทย สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

Page 6 of 19« First...45678...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top