ถอดสลักข่าว 21 พฤศจิกายน 57 – น้ำบาดาล พร้อมรับมือภัยแล้ง

  รายการ ถอดสลักข่าว 21 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : น้ำบาดาล พร้อมรับมือภัยแล้ง   สัมภาษณ์ : คุณปราณีต ร้อยบาง – อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 20 พฤศจิกายน 57 – ทิศทางการค้าอัญมณีไทยในตลาดโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 20 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : ทิศทางการค้าอัญมณีไทยในตลาดโลก    สัมภาษณ์ : ดร.พรสวาท วัฒนกูล – ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 19 พฤศจิกายน 57 – เฝ้าระวัง ไข้หวัดนก

  รายการ ถอดสลักข่าว 19 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : เฝ้าระวัง ไข้หวัดนก   สัมภาษณ์ : นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ – ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป – โฆษกกรมควบคุมโรค[.....]

ถอดสลักข่าว 18 พฤศจิกายน 57 – หมู่บ้านศีล 5 สร้างสังคมสู่สันติสุข

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : หมู่บ้านศีล 5 สร้างสังคมสู่สันติสุข    ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The[.....]

ถอดสลักข่าว 13 พฤศจิกายน 57 – พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกพลังงานใหม่

รายการ ถอดสลักข่าว 13 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกพลังงานใหม่   สัมภาษณ์ : คุณวันดี กุญขรยาคง – ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)[.....]

ถอดสลักข่าว 11 พฤศจิกายน 57 – เดินหน้าพักหนี้เกษตรกรรายย่อย

รายการ ถอดสลักข่าว 11 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : เดินหน้าพักหนี้เกษตรกรรายย่อย   สัมภาษณ์ : คุณโอภาส กลั่นบุศย์ – อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 10 พฤศจิกายน 57 – มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้    สัมภาษณ์ : คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร – ผอ.ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 7 พฤศจิกายน 57 – ยุทธศาสตร์ปราบคอร์รัปชั่นระยะที่ 2

  รายการ ถอดสลักข่าว 7 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : ยุทธศาสตร์ปราบคอร์รัปชั่นระยะที่ 2   สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ – กรรมการ ป.ป.ช.[.....]

ถอดสลักข่าว 6 พฤศจิกายน 57 – รู้ทันกระบวนการหลอกแรงงานไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 6 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : รู้ทันกระบวนการหลอกแรงงานไทย   สัมภาษณ์ : สุวัฒน์ แก้วสุข – ผอ.กองคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงศุล กต.  [.....]

ถอดสลักข่าว 5 พฤศจิกายน 57 – เจ้าท่าพร้อมดูแลความปลอดภัย ลอยกระทง

  รายการ ถอดสลักข่าว 5 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : เจ้าท่าพร้อมดูแลความปลอดภัย ลอยกระทง    สัมภาษณ์ : วีระศักดิ์ ตินโนเวช – ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า  [.....]

ถอดสลักข่าว 4 พฤศจิกายน 57 – สคบ.กับการช่วยเหลือประชาชน

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : สคบ.กับการช่วยเหลือประชาชน    สัมภาษณ์ : อำพล วงศ์ศิริ – เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 3 พฤศจิกายน 57 – เที่ยวกระทงปลอดภัย ตำรวจไทยพร้อมดูแล

  รายการ ถอดสลักข่าว 3 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : เที่ยวกระทงปลอดภัย ตำรวจไทยพร้อมดูแล    สัมภาษณ์ : พล.ต.ท.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก – รักษาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายป้องกันปราบปราม  [.....]

ถอดสลักข่าว 31 ตุลาคม 57 – 65 ปี เข้าประกันสังคม

  รายการ ถอดสลักข่าว 31 ตุลาคม 57   ประเด็น : 65 ปี เข้าประกันสังคม   สัมภาษณ์ : คุณชัยวัฒน์ พันธ์พานิช – ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ /[.....]

ถอดสลักข่าว 30 ตุลาคม 57 – เปิดเทศกาล ท่องเที่ยวไทย ช่วงไฮซีซั่น

  รายการ ถอดสลักข่าว 30 ตุลาคม 57   ประเด็น : เปิดเทศกาล ท่องเที่ยวไทย ช่วงไฮซีซั่น   สัมภาษณ์ : วิไลวรรณ ทวิชศรี – รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย[.....]

ถอดสลักข่าว 29 ตุลาคม 57 – ทำไมต้องเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21

  รายการ ถอดสลักข่าว 29 ตุลาคม 57   ประเด็น : ทำไมต้องเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21   สัมภาษณ์ : พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ – อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน[.....]

ถอดสลักข่าว 28 ตุลาคม 57 – เตรียมรับมือภัยแล้ง

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 ตุลาคม 57   ประเด็น : เตรียมรับมือภัยแล้ง   สัมภาษณ์ : สุเทพ น้อยไพโรจน์ – รองอธิบดีกรมชลประทาน   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 27 ตุลาคม 57 – ผลงาน 5 เดือน คสช. ปชช.ให้สอบผ่าน

  รายการ ถอดสลักข่าว 27 ตุลาคม 57   ประเด็น : ผลงาน 5 เดือน คสช. ปชช.ให้สอบผ่าน   สัมภาษณ์ : รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ –[.....]

ถอดสลักข่าว 24 ตุลาคม 57 – แจกคูปองทีวีดิจิทัล คืนความสุขให้คนไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 24 ตุลาคม 57   ประเด็น : แจกคูปองทีวีดิจิทัล คืนความสุขให้คนไทย   สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ – กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)[.....]

ถอดสลักข่าว 23 ตุลาคม 57 – คุณูปการรัชกาลที่ 5 กับสังคมไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 ตุลาคม 57   ประเด็น : คุณูปการรัชกาลที่ 5 กับสังคมไทย   สัมภาษณ์ : พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 22 ตุลาคม 57 – เลือกอาหารเจอย่างไร ให้มีประโยชน์

  รายการ ถอดสลักข่าว 22 ตุลาคม 57   ประเด็น : เลือกอาหารเจอย่างไร ให้มีประโยชน์   สัมภาษณ์ : คุณสุจิตต์ สาลีพันธุ์ – นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) สำนักโภชนาการ[.....]

ถอดสลักข่าว 21 ตุลาคม 57 – แนวทางปราบ ทุจริตในภาครัฐ

  รายการ ถอดสลักข่าว 21 ตุลาคม 57   ประเด็น : แนวทางปราบ ทุจริตในภาครัฐ   สัมภาษณ์ : คุณประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ท.   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

Page 2 of 1912345...10...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top