ถอดสลักข่าว 31 ธันวาคม 57 – ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ?

รายการ ถอดสลักข่าว 31 ธันวาคม 57   ประเด็น : ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ?   สัมภาษณ์ : นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ – ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  [.....]

ถอดสลักข่าว 30 ธันวาคม 57 – แนวโน้มท่องเที่ยวไทย ปี 58

รายการ ถอดสลักข่าว 30 ธันวาคม 57   ประเด็น : แนวโน้มท่องเที่ยวไทย ปี 58   สัมภาษณ์ : คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    [.....]

ถอดสลักข่าว 29 ธันวาคม 57 – เช็คความพร้อม บขส. รับคนเดินทางปีใหม่

  รายการ ถอดสลักข่าว 29 ธันวาคม 57   ประเด็น : เช็คความพร้อม บขส. รับคนเดินทางปีใหม่   สัมภาษณ์ : คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร – กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท[.....]

ถอดสลักข่าว 26 ธันวาคม 57 – อาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน

  รายการ ถอดสลักข่าว 26 ธันวาคม 57   ประเด็น : อาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน   สัมภาษณ์ : ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ – เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [.....]

ถอดสลักข่าว 25 ธันวาคม 57 – ของขวัญปีใหม่จากใจ วัฒนธรรม

  รายการ ถอดสลักข่าว 25 ธันวาคม 57   ประเด็น : ของขวัญปีใหม่จากใจ วัฒนธรรม    สัมภาษณ์ : คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม     by[.....]

ถอดสลักข่าว 24 ธันวาคม 57 – เปิดเทศกาลท่องเที่ยว เทศบาลตำบลราไวย์

  รายการ ถอดสลักข่าว 24 ธันวาคม 57   ประเด็น : เปิดเทศกาลท่องเที่ยว เทศบาลตำบลราไวย์   สัมภาษณ์ : คุณอรุณ โสฬส – นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต[.....]

ถอดสลักข่าว 23 ธันวาคม 57 – สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 ธันวาคม 57   ประเด็น : สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ    สัมภาษณ์ : พระมหาหรรษา ธมมหาโส – ผู้ช่วยอธิบการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.โครงการหลักสูตรปริญญาโท[.....]

ถอดสลักข่าว 22 ธันวาคม 57 – งานรำลึก 10 ปี สึนามิ

  รายการ ถอดสลักข่าว 22 ธันวาคม 57   ประเด็น : งานรำลึก 10 ปี สึนามิ   สัมภาษณ์ : คุณเสข วรรณเมธี – อธิบดีกรมสารนิเทศ[.....]

ถอดสลักข่าว 18 ธันวาคม 57 – เก็บภาษี โรงเรียนกวดวิชา

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 ธันวาคม 57   ประเด็น : เก็บภาษี โรงเรียนกวดวิชา   สัมภาษณ์ : ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร – เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    [.....]

ถอดสลักข่าว 16 ธันวาคม 57 – คืนความสุขให้เธอ เยาวชน

  รายการ ถอดสลักข่าว 16 ธันวาคม 57   ประเด็น : คืนความสุขให้เธอ เยาวชน   สัมภาษณ์ : คุณการุณ สกุลประดิษฐิ์ – เลขาธิการ กศน.  [.....]

ถอดสลักข่าว 12 ธันวาคม 57 – ทิศทางพัฒนาลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ

  รายการ ถอดสลักข่าว 12 ธันวาคม 57   ประเด็น : ทิศทางพัฒนาลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ   สัมภาษณ์ : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ – รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  [.....]

ถอดสลักข่าว 11 ธันวาคม 57 – ทางออกปัญหา Uber Taxi

  รายการ ถอดสลักข่าว 11 ธันวาคม 57   ประเด็น : ทางออกปัญหา Uber Taxi   สัมภาษณ์ : คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร – รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  [.....]

ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57 – เปิดสิทธิประโยชน์ บำเหน็จชราภาพ ม.40

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57   ประเด็น : เปิดสิทธิประโยชน์ บำเหน็จชราภาพ ม.40   สัมภาษณ์ : คุณชัยวัฒน์ พันธ์พาณิช – ผู้ตรวจราชการกรม/รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม  [.....]

ถอดสลักข่าว 9 ธันวาคม 57 – จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย “คลองถม”

รายการ ถอดสลักข่าว 9 ธันวาคม 57   ประเด็น : จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย “คลองถม”   สัมภาษณ์ : ดร.วัลลภ สุวรรณดี – ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ[.....]

ถอดสลักข่าว 8 ธันวาคม 57 – แนวทางแก้ปัญหาราคายางพารา

รายการ ถอดสลักข่าว 8 ธันวาคม 57   ประเด็น : แนวทางแก้ปัญหาราคายางพารา   สัมภาษณ์ : คุณอำนวย ปะติเส – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 3 ธันวาคม 57 – เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

  รายการ ถอดสลักข่าว 3 ธันวาคม 57   ประเด็น : เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน   สัมภาษณ์ : คุณสุทธศรี วงษ์สมาน – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 2 ธันวาคม 57 – วันคนพิการสากล

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 ธันวาคม 57   ประเด็น : วันคนพิการสากล    สัมภาษณ์ : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว – รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ต่อพงษ์[.....]

ถอดสลักข่าว 1 ธันวาคม 57 – ประสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ระยะ 2

  รายการ ถอดสลักข่าว 1 ธันวาคม 57   ประเด็น : ประสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ระยะ 2    สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ – กรรมการ[.....]

ถอดสลักข่าว 28 พฤศจิกายน 57 – งานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : งานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค   สัมภาษณ์ : ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  [.....]

ถอดสลักข่าว 27 พฤศจิกายน 57 – จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

  รายการ ถอดสลักข่าว 27 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช    สัมภาษณ์ : คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  [.....]

ถอดสลักข่าว 26 พฤศจิกายน 57 – จัดระเบียบ “ขอทาน”

  รายการ ถอดสลักข่าว 26 พฤศจิกายน 57   ประเด็น : จัดระเบียบ “ขอทาน”     สัมภาษณ์ : คุณอนุสันต์ เทียนทอง – ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

Page 1 of 1912345...10...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top