คุณทองแดงเสียชีวิต คณะสัตวแพทย์ฯม.เกษตร แถลงสิ้นใจสงบ “ดิสธร” นำความกราบบังคมทูลแล้ว

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้แจ้งรายงานการเสียชีวิตคุณทองแดง จาก ศ.นสพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความว่า

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top