เอแบคโพลล์ : ความสุขมวลรวมด้านการเมือง ศก.ต่ำลง

วันที่11ก.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง รายงานดัชนีความสุขมวลรวมหรือ Gross Domestic Happiness (GDH) ในช่วงโค้งแรกของรัฐบาล  

ดัชนีความสุข ตอนที่ 2

ดัชนีความสุข ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ คุยกันเรื่องดัชนีความสุข ออกอากาศทาง Next Step[.....]

ดัชนีความสุข ตอนที่ 1

ดัชนีความสุข ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ คุยกันเรื่องดัชนีความสุข ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top