ถอดสลักข่าว 23 ตุลาคม 57 – คุณูปการรัชกาลที่ 5 กับสังคมไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 ตุลาคม 57   ประเด็น : คุณูปการรัชกาลที่ 5 กับสังคมไทย   สัมภาษณ์ : พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 22 ตุลาคม 57 – เลือกอาหารเจอย่างไร ให้มีประโยชน์

  รายการ ถอดสลักข่าว 22 ตุลาคม 57   ประเด็น : เลือกอาหารเจอย่างไร ให้มีประโยชน์   สัมภาษณ์ : คุณสุจิตต์ สาลีพันธุ์ – นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) สำนักโภชนาการ[.....]

ถอดสลักข่าว 21 ตุลาคม 57 – แนวทางปราบ ทุจริตในภาครัฐ

  รายการ ถอดสลักข่าว 21 ตุลาคม 57   ประเด็น : แนวทางปราบ ทุจริตในภาครัฐ   สัมภาษณ์ : คุณประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ท.   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 20 ตุลาคม 57 – เดินหน้าปราบ แก๊งเงินกู้ ผู้มีอิทธิพล

  รายการ ถอดสลักข่าว 20 ตุลาคม 57   ประเด็น : เดินหน้าปราบ แก๊งเงินกู้ ผู้มีอิทธิพล   สัมภาษณ์ : พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ – รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[.....]

ถอดสลักข่าว 17 ตุลาคม 57 – เตรียมรับมือ อากาศเปลี่ยนแปลง

  รายการ ถอดสลักข่าว 17 ตุลาคม 57   ประเด็น : เตรียมรับมือ อากาศเปลี่ยนแปลง   สัมภาษณ์ : ดร.สงกรานต์ อักษร – รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ  [.....]

ถอดสลักข่าว 16 ตุลาคม 57 – จับตา ไวรัสอีโบลาระบาด

  รายการ ถอดสลักข่าว 16 ตุลาคม 57   ประเด็น : จับตา ไวรัสอีโบลาระบาด   สัมภาษณ์ : นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี – ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  [.....]

ถอดสลักข่าว 15 ตุลาคม 57 – ศักยภาพแรงงานไทยในเวทีอาเซียน

  รายการ ถอดสลักข่าว 15 ตุลาคม 57   ประเด็น : ศักยภาพแรงงานไทยในเวทีอาเซียน   สัมภาษณ์ : ม.ล.ปุณฑริก สมิติ – อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 14 ตุลาคม 57 – แรงงานเร่งขึ้นทะเบียนต่างด้าว

  รายการ ถอดสลักข่าว 14 ตุลาคม 57   ประเด็น : แรงงานเร่งขึ้นทะเบียนต่างด้าว   สัมภาษณ์ : พิชิต นิลทองคำ – ผอ.สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 13 ตุลาคม 57 – ผลนายกฯเยือนเมียนมาร์

  รายการ ถอดสลักข่าว 13 ตุลาคม 57   ประเด็น : ผลนายกฯเยือนเมียนมาร์   สัมภาษณ์ : คุณเสข วรรณเมธี – อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 9 ตุลาคม 57 – กศน.เดินหน้าสร้างค่านิยม 12 ประการสู่ชุมชน

  รายการ ถอดสลักข่าว 9 ตุลาคม 57   ประเด็น : กศน.เดินหน้าสร้างค่านิยม 12 ประการสู่ชุมชน   สัมภาษณ์ : คุณสุรพงษ์ จำจด – รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  [.....]

ถอดสลักข่าว 8 ตุลาคม 57 – เตือนภัยแล้ง แนะทำเกษตรโซนนิ่งช่วยได้

  รายการ ถอดสลักข่าว 8 ตุลาคม 57   ประเด็น : เตือนภัยแล้ง แนะทำเกษตรโซนนิ่งช่วยได้   สัมภาษณ์ : ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ[.....]

ถอดสลักข่าว 7 ตุลาคม 57 – รร.เอกชนกับค่านิยม 12 ประการ

  รายการ ถอดสลักข่าว 7 ตุลาคม 57   ประเด็น : รร.เอกชนกับค่านิยม 12 ประการ   สัมภาษณ์ : พีรศักดิ์ รัตนะ – รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  [.....]

ถอดสลักข่าว 6 ตุลาคม 57 – ปภ.พร้อมรับมือ ภัยธรรมชาติ

  รายการ ถอดสลักข่าว 6 ตุลาคม 57   ประเด็น : ปภ.พร้อมรับมือ ภัยธรรมชาติ   สัมภาษณ์ : อนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 3 ตุลาคม 57 – รำลึก 101 ปี ประสูติกาลสมเด็จพระญาณสังวร

  รายการ ถอดสลักข่าว 3 ตุลาคม 57   ประเด็น : รำลึก 101 ปี ประสูติกาลสมเด็จพระญาณสังวร   สัมภาษณ์ : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ มมร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  [.....]

ถอดสลักข่าว 2 ตุลาคม 57 – มะเร็งเต้านม รุ้ทัน รู้ไว รักษาได้

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 ตุลาคม 57   ประเด็น : มะเร็งเต้านม รุ้ทัน รู้ไว รักษาได้   สัมภาษณ์ : นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี – ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี[.....]

ถอดสลักข่าว 1 ตุลาคม 57 – ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข

  รายการ ถอดสลักข่าว 1 ตุลาคม 57   ประเด็น : ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข   สัมภาษณ์ : คุณจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง – รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 30 กันยายน 57 – เจาะกระแสตื่นทอง

  รายการ ถอดสลักข่าว 30 กันยายน 57   ประเด็น : เจาะกระแสตื่นทอง   สัมภาษณ์ : ดร.สมหมาย เตขวาล – ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 29 กันยายน 57 – เตือนภัยขนมพิษ ฉลองปิดเทอม

  รายการ ถอดสลักข่าว 29 กันยายน 57   ประเด็น : เตือนภัยขนมพิษ ฉลองปิดเทอม   สัมภาษณ์ : ภก.ประพนธ์ อางตระกูล – รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 26 กันยายน 57 – มีศีล มีสุข ร่วมรักษาศีล 5

  รายการ ถอดสลักข่าว 26 กันยายน 57   ประเด็น : มีศีล มีสุข ร่วมรักษาศีล 5   สัมภาษณ์ : พระวิจิตรธรรมาภรณ์ – เลขานุการเจ้าคณะภาค 10[.....]

ถอดสลักข่าว 23 กันยายน 57 – ความโปร่งใสในการสรรหา สปช.

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 กันยายน 57   ประเด็น : ความโปร่งใสในการสรรหา สปช.   สัมภาษณ์ : คุณบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ – รองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  [.....]

ถอดสลักข่าว 22 กันยายน 57 – แก้เด็กตีกัน ทางออก?

  รายการ ถอดสลักข่าว 22 กันยายน 57   ประเด็น : แก้เด็กตีกัน ทางออก?   สัมภาษณ์ : ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร – เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

Page 3 of 1512345...10...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top