รายการ ถอดสลักข่าว 2 พ.ค. 2556 – มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

รายการ ถอดสลักข่าว  2 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร  ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สนทนาในประเด็น “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” by  The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 1 พ.ค. 2556

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 1 พ.ค. 2556 ดำเนินรายการโดย จิรภา สีตาบุตร – ในประเด็น อนาคตยางพาราไทย สัมภาษณ์พิเศษนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     by  The Bangkok[.....]

Page 15 of 15« First...1112131415
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top