ครม.อนุมัติงดเก็บค่าทางด่วนถึง20พ.ย.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ( 8 พ.ย.) ได้มีมติอนุมัติงดเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษอีก 3 เส้นทาง ซึ่งได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรัถยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรช่วงภาวะน้ำท่วม ซึ่งจะทำให้มีการงดเง้นค่าผ่านทางในทุกเส้นทาง โดยจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ จนถึง 24.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top