ไอแพด 2 ต้องรู้

รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ  ช่วง  Book  Club   สัมภาษณ์ คุณ คงเดช  กี่สุขพันธ์  หรือ @kafaak ผู้เขียนหนังสือ ”ไอแพด2 ต้องรู้”  ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 25  มิถุนายน 2554  เวลา 19.00น.  

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top