Mr.Lee / ชิมชิล-ชิล โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ

  ผมพบและสัมภาษณ์ “Mr. Lee – คุณลี” หรือ “ชัยเทพ ภัทรพรไพศาล” ครั้งสุดท้ายเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ช่วงนั้นจัดรายการพาเที่ยวพาชิม จำได้ว่าไปถ่ายรายการที่ “ลีคิทเช่น” ถนนจันทน์ โดย “คุณลี” ต้อนรับขับสู้สุดสุดด้วยความเป็นกันเอง

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top