ถอดสลักข่าว 6 สิงหาคม 57 – เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

  รายการ ถอดสลักข่าว 6 สิงหาคม 57   ประเด็น : เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน   สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   คุณศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top