คุยกันวันเสาร์ / แผ่นรองเท้า Smile Feet

  รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk สนทนากับ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ผู้คิดค้นแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพ Smile Feet ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2556

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top