ถอดสลักข่าว 2 ธันวาคม 57 – วันคนพิการสากล

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 ธันวาคม 57   ประเด็น : วันคนพิการสากล    สัมภาษณ์ : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว – รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ต่อพงษ์[.....]

ถอดสลักข่าว 1 ธันวาคม 57 – ประสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ระยะ 2

  รายการ ถอดสลักข่าว 1 ธันวาคม 57   ประเด็น : ประสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ระยะ 2    สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ – กรรมการ[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top