ถอดสลักข่าว 15 สิงหาคม 57 – เจาะความร่วมมือไทย-ลาตินอเมริกา

  รายการ ถอดสลักข่าว 15 สิงหาคม 57   ประเด็น : เจาะความร่วมมือไทย-ลาตินอเมริกา   สัมภาษณ์พิเศษ : คุณทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 8 สิงหาคม 57 – ชาวมอญ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติราชินี

  รายการ ถอดสลักข่าว 8 สิงหาคม 57   ประเด็น : ชาวมอญ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติราชินี   สัมภาษณ์พิเศษ : พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ประธานมูลนิธิรามัญรักษ์   พระสมุห์บรรเจิด สุริยโชโต[.....]

ถอดสลักข่าว 7 สิงหาคม 57 – ฉายหนังเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชินี

  รายการ ถอดสลักข่าว 7 สิงหาคม 57   ประเด็น : ฉายหนังเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชินี   สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะทำงานกำกับและการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 6 สิงหาคม 57 – เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

  รายการ ถอดสลักข่าว 6 สิงหาคม 57   ประเด็น : เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน   สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   คุณศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[.....]

ถอดสลักข่าว 5 สิงหาคม 57 – มาตรการป้องกันโรคระบาด ไวรัสอีโบลา

  รายการ ถอดสลักข่าว 5 สิงหาคม 57   ประเด็น : มาตรการป้องกันโรคระบาด ไวรัสอีโบลา   สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 4 สิงหาคม 57 – เฝ้าระวัง รับน้องใหม่ที่ไม่เหมาะสม

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 สิงหาคม 57   ประเด็น : เฝ้าระวัง รับน้องใหม่ที่ไม่เหมาะสม   สัมภาษณ์พิเศษ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 31 กรกฎาคม 57 – วันสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี

  รายการ ถอดสลักข่าว 31 กรกฎาคม 57   ประเด็น : วันสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี   สัมภาษณ์พิเศษ : สมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 30 กรกฎาคม 57 – ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี

  รายการ ถอดสลักข่าว 30 กรกฎาคม 57   ประเด็น : ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี   สัมภาษณ์พิเศษ : ญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  [.....]

ถอดสลักข่าว 29 กรกฎาคม 57 – เปิปแมลงทอด..อันตราย ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 29 กรกฎาคม 57   ประเด็น เปิปแมลงทอด..อันตราย ?   สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ – อธิบดีกรมอนามัย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 28 กรกฎาคม 57 – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 กรกฎาคม 57   ประเด็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ   สัมภาษณ์พิเศษ ผานิตย์ มีสุนทร – รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / ประธาน กสจ.  [.....]

ถอดสลักข่าว 24 กรกฎาคม 57 – เกาะติดสถานการณ์น้ำ

  รายการ ถอดสลักข่าว 24 กรกฎาคม 57   ประเด็น เกาะติดสถานการณ์น้ำ   สัมภาษณ์พิเศษ คุณเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 23 กรกฎาคม 57 – ถวายตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ “ราชวงศ์จักรี”

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 กรกฎาคม 57   ประเด็น ถวายตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ “ราชวงศ์จักรี”    สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา เลขาธิการมูลนิธิรพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์   พระมหานงค์ สุมงคโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา[.....]

ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 – เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน

  รายการ ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57   ประเด็น เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน   สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผอ.วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และผอ.สถาบันการอาชีวศึกษากทม.[.....]

ถอดสลักข่าว 21 กรกฎาคม 57 – ปกป้องฟื้นฟูป่า เพื่อปกคลุมแผ่นดิน

  รายการ ถอดสลักข่าว 21 กรกฎาคม 57   ประเด็น ปกป้องฟื้นฟูป่า เพื่อปกคลุมแผ่นดิน   สัมภาษณ์พิเศษ คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  [.....]

ถอดสลักข่าว 18 กรกฎาคม 57 – พระลดวูบ ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 กรกฎาคม 57   ประเด็น พระลดวูบ ?   สัมภาษณ์พิเศษ พระเทพวิสุทธิกวี อาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  [.....]

ถอดสลักข่าว 17 กรกฎาคม 57 – มาตรการ 5 จอม แก้ปัญหาจราจรได้จริง?

  รายการ ถอดสลักข่าว 17 กรกฎาคม 57   ประเด็น มาตรการ 5 จอม แก้ปัญหาจราจรได้จริง?   สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก – ผู้บังคับการตำรวจราจร   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 16 กรกฎาคม 57 – อุดมศึกษา..กับการสร้างค่านิยมไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 16 กรกฎาคม 57   ประเด็น อุดมศึกษา..กับการสร้างค่านิยมไทย   สัมภาษณ์พิเศษ รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี – เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 15 กรกฎาคม 57 – เร่งช่วยเหลือ คนไทยในตะวันออกกลาง

  รายการ ถอดสลักข่าว 15 กรกฎาคม 57   ประเด็น เร่งช่วยเหลือ คนไทยในตะวันออกกลาง   สัมภาษณ์พิเศษ คุณรัศม์ ชาลีจันทร์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 14 กรกฎาคม 57 – สันติศึกษา สร้างความปรองดองอย่างไร

  รายการ ถอดสลักข่าว 14 กรกฎาคม 57   ประเด็น สันติศึกษา สร้างความปรองดองอย่างไร   สัมภาษณ์พิเศษ นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มจร. 3 ท่าน ได้แก่ พระมหาจรูญโรจน์ ทีปังกโร[.....]

ถอดสลักข่าว 11 กรกฎาคม 57 – วันอาสาฬหบูชา วันเริ่มต้นแห่งความดี

  รายการ ถอดสลักข่าว 11 กรกฎาคม 57   ประเด็น วันอาสาฬหบูชา วันเริ่มต้นแห่งความดี สัมภาษณ์พิเศษ คุณนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 10 กรกฎาคม 57 – บวชแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 กรกฎาคม 57   ประเด็น บวชแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล สัมภาษณ์พิเศษ คุณปรีชา วัชราภัย  ผอ.สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

Page 5 of 20« First...34567...1020...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top