ถอดสลักข่าว 18 กันยายน 57 – ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 กันยายน 57   ประเด็น : ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ?   สัมภาษณ์ : ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร – เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  [.....]

ถอดสลักข่าว 17 กันยายน 57 – สารทเดือนสิบชาวใต้ สืบสานตำนานความกตัญญู

  รายการ ถอดสลักข่าว 17 กันยายน 57   ประเด็น : สารทเดือนสิบชาวใต้ สืบสานตำนานความกตัญญู   สัมภาษณ์ : พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ – นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์  [.....]

ถอดสลักข่าว 15 กันยายน 57 – กระทรวงวัฒนธรรม ส่งความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน

  รายการ ถอดสลักข่าว 15 กันยายน 57   ประเด็น : กระทรวงวัฒนธรรม ส่งความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน   สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ – ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม[.....]

ถอดสลักข่าว 12 กันยายน 57 – เตือนระวัง โรคระบาดหน้าฝน

  รายการ ถอดสลักข่าว 12 กันยายน 57   ประเด็น : เตือนระวัง โรคระบาดหน้าฝน   สัมภาษณ์ : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ – รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 11 กันยายน 57 – พลังงานปรมาณูพร้อมรับมือ AEC

  รายการ ถอดสลักข่าว 11 กันยายน 57   ประเด็น : พลังงานปรมาณูพร้อมรับมือ AEC : Thailand’s Atomic Energy and the readiness for the[.....]

ถอดสลักข่าว 10 กันยายน 57 – สคบ.บี้เอาผิดทัวร์..หลอกนักท่องเที่ยว

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 กันยายน 57   ประเด็น : สคบ.บี้เอาผิดทัวร์..หลอกนักท่องเที่ยว : Tightening measures on cheating tour agents   อำพล วงศ์ศิริ –[.....]

ถอดสลักข่าว 9 กันยายน 57 – สกว.กับการปฏิรูปประเทศ ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 9 กันยายน 57   ประเด็น : สกว.กับการปฏิรูปประเทศ ?   ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ – ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 8 กันยายน 57 – อุตสาหกรรมก้าวไกล กระจายสู่ท้องถิ่น

  รายการ ถอดสลักข่าว 8 กันยายน 57   ประเด็น : อุตสาหกรรมก้าวไกล กระจายสู่ท้องถิ่น   กัลยา แสวงหาบุญ – ผู้จัดโครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร 14 อุฬาร[.....]

ถอดสลักข่าว 5 กันยายน 57 – ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา (ครั้งที่ 1)

  รายการ ถอดสลักข่าว 5 กันยายน 57   ประเด็น : ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา (ครั้งที่ 1)   สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  [.....]

ถอดสลักข่าว 4 กันยายน 57 – ก้าวสู่ปีที่ 11 สกสค.ทำอะไรเพื่อครู

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 กันยายน 57   ประเด็น : ก้าวสู่ปีที่ 11 สกสค.ทำอะไรเพื่อครู   สัมภาษณ์พิเศษ : ดะนัย มะหิพันธ์ – รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.[.....]

ถอดสลักข่าว 2 กันยายน 57 – เกาะติดสถานการณ์น้ำ

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 กันยายน 57   ประเด็น : เกาะติดสถานการณ์น้ำ   สัมภาษณ์พิเศษ : สุเทพ น้อยไพโรจน์ – รองอธิบดีกรมชลประทาน   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 1 กันยายน 57 – ปภ.พร้อมช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 1 กันยายน 57   ประเด็น : ปภ.พร้อมช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ?   สัมภาษณ์พิเศษ : คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ – รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 29 สิงหาคม 57 – เกาะติด มรสุมถล่มไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 29 สิงหาคม 57   ประเด็น : เกาะติด มรสุมถล่มไทย   สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.สงกรานต์ อักษร – รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ  [.....]

ถอดสลักข่าว 28 สิงหาคม 57 – จับตาธุรกิจ SMEs ก้าวสู่เวทีโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 สิงหาคม 57   ประเด็น : จับตาธุรกิจ SMEs ก้าวสู่เวทีโลก   สัมภาษณ์พิเศษ : คุณอรรชกา สีบุญเรือง – อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  [.....]

ถอดสลักข่าว 27 สิงหาคม 57 – รับมือภัยพิบัติ

  รายการ ถอดสลักข่าว 27 สิงหาคม 57   ประเด็น : รับมือภัยพิบัติ   สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.สมหมาย เตขวาล – ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 26 สิงหาคม 57 – หมู่บ้านศีล 5 แก้ปัญหาสังคมไทย?

  รายการ ถอดสลักข่าว 26 สิงหาคม 57   ประเด็น : หมู่บ้านศีล 5 แก้ปัญหาสังคมไทย?   สัมภาษณ์พิเศษ : พระธรรมคุณาภรณ์ – เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร/รองเจ้าคณะภาค คุณบุญเชิด[.....]

ถอดสลักข่าว 25 สิงหาคม 57 – ทิศทางอุดมศึกษาไทยในปี 2558

  รายการ ถอดสลักข่าว 25 สิงหาคม 57   ประเด็น : ทิศทางอุดมศึกษาไทยในปี 2558   สัมภาษณ์พิเศษ : รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี / เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 21 สิงหาคม 57 – จับตา ไวรัสอีโบลาเข้าไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 21 สิงหาคม 57   ประเด็น : จับตา ไวรัสอีโบลาเข้าไทย   สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ – ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป / โฆษกกรมควบคุมโรค[.....]

ถอดสลักข่าว 20 สิงหาคม 57 – ทำไม! ศีลพระต้อง 227 ข้อ

  รายการ ถอดสลักข่าว 20 สิงหาคม 57   ประเด็น : ทำไม! ศีลพระต้อง 227 ข้อ   สัมภาษณ์พิเศษ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ –[.....]

ถอดสลักข่าว 19 สิงหาคม 57 – 15 ปี การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 19 สิงหาคม 57   ประเด็น : 15 ปี การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย   สัมภาษณ์พิเศษ : รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล – รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา[.....]

ถอดสลักข่าว 18 สิงหาคม 57 – ร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว เฉลิมพระเกียรติฯ

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 สิงหาคม 57   ประเด็น : ร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว เฉลิมพระเกียรติฯ   สัมภาษณ์พิเศษ : สุนทร ทิมจ้อย – รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   พรเทพ[.....]

Page 4 of 20« First...23456...1020...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top