รายการ ถอดสลักข่าว 26 มิ.ย.2556 – ธ.ก.ส.เยียวยาชาวนาอย่างไร หลังลดเงินจำนำข้าว

   รายการ ถอดสลักข่าว 26  มิ.ย.2556 -ธ.ก.ส.เยียวยาชาวนาอย่างไร   หลังลดเงินจำนำข้าว ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายสุพัฒน์  เอี๊ยวฉาย  ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.       [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 25 มิ.ย.2556 – พฤติกรรมสงฆ์…ศาสนาเสื่อม?

 รายการ ถอดสลักข่าว 25  มิ.ย.2556 -ศาสนาเสื่อม…เพราะพระสงฆ์หรือชาวบ้าน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ พระเมธีธรรมาจารย์  รองอธิบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มจร.   ดร.เสถียร  วิพรมหาร  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    by The[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 24 มิ.ย.2556 -ข้าวหาย ใครต้องรับผิดชอบ

 รายการ ถอดสลักข่าว 24  มิ.ย.2556 -ข้าวหาย ใครต้องรับผิดชอบ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี      by The[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 21 มิ.ย.2556 -สธ. รับมือสถานการณ์ไข้เลือดออก

 รายการ ถอดสลักข่าว 21 มิ.ย.2556 -สธ. รับมือสถานการณ์ไข้เลือดออก ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายโสภณ เมฆธน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   by The[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 20 มิ.ย.2556 – กองทุนตั้งตัวได้กับการสร้างผู้ประกอบการใหม่

รายการ ถอดสลักข่าว 20 มิ.ย.2556 -กองทุนตั้งตัวได้กับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ  รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร   ตติยกวี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา by The Bangkok[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 19 มิ.ย.2556 -หั่นจำนำข้าวเหลือ 1.2 หมื่น?

 รายการ ถอดสลักข่าว 19 มิ.ย.2556 -หั่นจำนำข้าวเหลือ …..1.2 หมื่น? ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 18 มิ.ย.2556 -ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

-ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 12 มิ.ย.2556 -สคบ.เข้มสัญญาสร้างบ้าน

รายการ ถอดสลักข่าว 12 มิ.ย.2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร -สคบ.เข้มสัญญาสร้างบ้าน รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ      by The Bangkok Voice News รายการ ถอดสลักข่าว[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 11 มิ.ย.2556 – แนวโน้มการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไหม

รายการ ถอดสลักข่าว 11 มิ.ย.2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร -แนวโน้มการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไหม รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ        by The Bangkok Voice News รายการ[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556 -ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร

รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร  รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายสุรพล  โอภาสเสถึยร  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  

รายการ ถอดสลักข่าว 28 พ.ค. 2556 “บัตรสินเชื่อเกษตรกร”

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ  นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง   และนายอภิรมย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 – “เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล”

รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร สัมภาษณ์พิเศษ ”นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกรัฐบาล” ในรายการถึงประเด็น“เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล”  

รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ค. 2556 -“มาตรการส่งเสริมการส่งออก”

รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ คุณศรีรัตน์  รัษฐาปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ในรายการถึงประเด็น “มาตรการส่งเสริมการส่งออก”

รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556-สถานการณ์ไข้เลือดออก

รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นพ.นิพนธ์  ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค  ในรายการถึงประเด็น สถานการณ์ไข้เลือดออก 

รายการ ถอดสลักข่าว 17 พ.ค. 2556 -อนาคตรถไฟไทยภายใต้งบ ๒ ล้านล้าน

  รายการ ถอดสลักข่าว 17 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในรายการถึงประเด็น “อนาคตรถไฟไทยภายใต้งบ ๒ ล้านล้าน”  [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 15 พ.ค. 2556 – ตั๋วหนังโหดและราคาป็อปคอร์นที่แพงเกินจริง

  รายการ ถอดสลักข่าว 15 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการ สคบ. ในรายการถึงประเด็น ” ภารกิจ สคบ.กับการดูแลประชาชน”[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 – ข้อเสนอองค์กรท้องถิ่น

  รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ยุทธพร อิสรชัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรายการถึงประเด็น “เจาะลึก…ข้อเสนอองค์กรท้องถิ่น”    [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 13 พ.ค. 2556 – ประชุมรับมือวิกฤติน้ำโลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 13 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   ประเด็น “ประชุมรับมือวิกฤติน้ำโลก”     by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 10 พ.ค. 2556 – มหาวิทยาลัยของสงฆ์

  รายการ ถอดสลักข่าว 10  พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร มหาวิทยาลัยของสงฆ์ สัมภาษณ์ พระวิสุทธิ  ภัทรธาดา รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการ ถอดสลักข่าว 9 พ.ค. 2556 – ทำไมต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

  รายการ ถอดสลักข่าว 9 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายพงศ์เทพ   เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรายการถึงประเด็น “ทำไมต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็ก”    [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 8 พ.ค. 2556 – ปิดเว็บไซต์….ต้องทำอย่างไร

  รายการ ถอดสลักข่าว 8 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเด็น ปิดเว็บไซต์….ต้องทำอย่างไร โดยมี คุณจิรภา  สีตาบุตร[.....]

Page 14 of 20« First...1213141516...20...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top