รัฐวิสาหกิจ ขอขึ้นเงินเดือน 4% โวยรัฐบาลอย่าปรับแค่ข้าราชการ

  กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ขอขึ้นเงินเดือนบ้าง โวยรัฐบาลอย่าปรับแค่ข้าราชการ ชี้ควรปรับทุกตำแหน่ง 1 ขั้น หรือเพิ่มเงินเดือน 4%

ครม. ไฟเขียว พร้อมขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจขั้นต่ำ 9,040 บาท

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 35 แห่ง เผยเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top