“ดัชนีชี้น้ำตาล” ช่วยมนุษย์ชอบหวานได้มีเฮ โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุช

ของกินซ่อนหวานกับค่าน้ำตาลที่ต้องรู้

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top