10 อาหารที่ไม่ควรทานมากไป โดย น.พ.กฤษดา ศิรามพุช

  ของดีเมื่อมีมากไปก็กลายเป็นของโหลได้ครับ ถ้ายิ่งเป็นของกินด้วยยิ่งแล้วเพราะมันจะกลายเป็นโทษต่อร่างกายได้อย่างมหันต์

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top