การไม่ออกกำลังกายคร่าชีวิตผู้คนเทียบเท่าการสูบบุหรี่

(BBC 18/07/12) รายงานการวิจัยพบว่า การขาดการออกกำลังกายในปัจจุบันเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วโลก

เพศชายมีอัตราการมีชีวิตที่ยืนยาวได้เทียบเท่ากับเพศหญิง

(BBC 23/04/12) สำนักสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า ช่องว่างระหว่างอายุของเพศชายและเพศหญิงจะไม่มีอยู่อีกต่อไป กล่าวคือสถิติของเพศชายจะจะมีอายุยืนยาวได้เท่ากับเพศหญิงในปี 2030

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top