การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 2 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “การวางแผนทางการตลาด” ตอน ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”  

การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “4 P”

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “การวางแผนทางการตลาด” ตอน ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “4 P”  

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 11 การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์”  

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 10 การลงทุนในกองทุนต่างๆ

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในกองทุนต่างๆ”  

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 9 ปัจจัยการลงทุน

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “ปัจจัยการลงทุน”  

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 8 การตั้งเป้าหมายในการลงทุน

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การตั้งเป้าหมายในการลงทุน”  

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top