depthai

สัมมนาฟรี “เปิดโลกกว้างทางธุรกิจด้วย E-Marketplace จ.เชียงใหม่”

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดฝึกอบรมและสัมมนาหัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางธุรกิจด้วย E-Marketplace  จ.เชียงใหม่”

สัมมนาฟรี “Logistics Excellence Training 2011”

สัมมนาฟรี “Logistics Excellence Training 2011” สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จะจัดพิธีเปิดงานสัมมนา “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์” และ “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ส่งออก”[.....]

ธนา ทิพย์เจริญ “Za–baai Bamboo”

Interview ธนา  ทิพย์เจริญ Za – baai  Bamboo สุรนันทน์ : ทำไมถึงคิดมาทำอะไรกับไม้ไผ่ ธนา : จริงๆ แล้วคนที่ทำไม้ไผ่ในประเทศไทยมีไม่น้อย คือเรียกว่าทำตั้งแต่เหนือจรดใต้ แต่รูปแบบจะเป็นแบบดั้งเดิมมากกว่าคือ เป็น “หัตถกรรม” ซึ่งจะเป็นพวกของใช้ชั่วคราว เช่น จะสร้างบ้านก็จะนึกถึงการสร้างแบบเป็นกระต๊อบ[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top