วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ วิเคราะห์คำสั่งศาลโลก

นายวีรพัฒน์  ปริยวงศ์  อดีตนักกฎหมายในคดีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (รางวัลทุนฟุลไบรท์และวิทยานิพนธ์เกียรตินิยม)

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top