The Hel(l)met Show EP17 : "ดราม่าแว้นฟ้อ" ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิด/ถูก โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP17 : “ดราม่าแว้นฟ้อ” ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิด/ถูก โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  ว่ากันด้วยเรื่อง “การละเมิดลิขสิทธิ์ “ ปัญหาเรื่องใหม่ๆ ในประเด็นเก่า ที่ถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่านำมาซึ่งคำถามที่ว่าคนไทยพิทักษ์รักษาสิทธิ์ในผลงานความรู้ ความคิด
The Hel(l)met Show EP16 : คืนความสุข=คืนอำนาจ เดินหน้าประเทศบูร์กินาฟาโซ โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP16 : คืนความสุข=คืนอำนาจ เดินหน้าประเทศบูร์กินาฟาโซ โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “คืนความสุข=คืนอำนาจ เดินหน้าประเทศบูร์กินาฟาโซ” ใน “The Hel(l)met Show”
The Hel(l)met Show EP15 : ผลการเลือกตั้งสิงคโปร์ ฝ่ายรัฐบาลชิงฝ่ายค้านชิงปฏิรูป โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP15 : ผลการเลือกตั้งสิงคโปร์ ฝ่ายรัฐบาลชิงฝ่ายค้านชิงปฏิรูป โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “ผลการเลือกตั้งสิงคโปร์ ฝ่ายรัฐบาลชิงฝ่ายค้านชิงปฏิรูป” ใน “The Hel(l)met Show”
The Hel(l)met Show EP14 : สร้าง ทุบ ทุบ สร้าง สิ่งก่อสร้างในประเทศไทย โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP14 : สร้าง ทุบ ทุบ สร้าง สิ่งก่อสร้างในประเทศไทย โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “สร้าง ทุบ ทุบ สร้าง สิ่งก่อสร้างในประเทศไทย” ใน “The Hel(l)met Show”
The Hel(l)met Show EP 13 : ทิ้งฉันไว้กลาง..ค่ายทหาร โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 13 : ทิ้งฉันไว้กลาง..ค่ายทหาร โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “ทิ้งฉันไว้กลาง..ค่ายทหาร” ใน “The Hel(l)met Show”
The Hel(l)met Show Special : จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อ FACEBOOK จะมี Dislike ? โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show Special : จะเกิดอะไรขึ้น…เมื่อ FACEBOOK จะมี Dislike ? โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “จะเกิดอะไรขึ้น…เมื่อ FACEBOOK จะมี Dislike ?” ใน “The Hel(l)met Show” ตอนพิเศษ
The Hel(l)met Show EP 12 : มาเลย์ประท้วงไล่นายกฯปรากฏการณ์เหลือง-แดง แดนเสือเหลือง โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 12 : มาเลย์ประท้วงไล่นายกฯปรากฏการณ์เหลือง-แดง แดนเสือเหลือง โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “มาเลย์ประท้วงไล่นายกฯปรากฏการณ์เหลือง-แดง แดนเสือเหลือง” ใน “The Hel(l)met Show”
The Hel(l)met Show EP 11 : ฟรีแลนซ์ คนดูอกหัก สะท้อนอาชีพอิสระในสวัสดิการที่ไม่อิสระ โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 11 : ฟรีแลนซ์ คนดูอกหัก สะท้อนอาชีพอิสระในสวัสดิการที่ไม่อิสระ โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “ฟรีแลนซ์ คนดูอกหัก สะท้อนอาชีพอิสระในสวัสดิการที่ไม่อิสระ” ใน “The Hel(l)met Show”
The Hel(l)met Show EP 10 : เรือแป๊ะล่มไป...สูตรปุ๋ยก็มา 6-4-6-4 โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 10 : เรือแป๊ะล่มไป…สูตรปุ๋ยก็มา 6-4-6-4 โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “เรือแป๊ะล่มไป…สูตรปุ๋ยก็มา 6-4-6-4″ ใน “The Hel(l)met Show 10″
The Hel(l)met Show EP 09 : ลาก่อน FHM สิงคโปร์ ลาแผงหรือแผนการ โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 09 : ลาก่อน FHM สิงคโปร์ ลาแผงหรือแผนการ โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “ลาก่อน FHM สิงคโปร์ ลาแผงหรือแผนการ” ใน “The Hel(l)met Show 9″
The Hel(l)met Show EP 08 : "เลือกตั้งสิงคโปร์ ประชาคมอาเซียนปลดล็อคเผด็จการ" โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 08 : “เลือกตั้งสิงคโปร์ ประชาคมอาเซียนปลดล็อคเผด็จการ” โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “เลือกตั้งสิงคโปร์ ประชาคมอาเซียนปลดล็อคเผด็จการ” ใน “The Hel(l)met Show 8″
The Hel(l)met Show EP 07 : "ควันหลงระเบิด คนจับได้ทั้งคนร้ายและได้ทั้งเงิน" โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 07 : “ควันหลงระเบิด คนจับได้ทั้งคนร้ายและได้ทั้งเงิน” โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “ควันหลงระเบิด คนจับได้ทั้งคนร้ายและได้ทั้งเงิน” ใน “The Hel(l)met Show 7″
The Hel(l)met Show EP 06 : "รธน.ฟรีแลนซ์ รับก็อยู่-ไม่รับก็อยู๋" โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 06 : “รธน.ฟรีแลนซ์ รับก็อยู่-ไม่รับก็อยู๋” โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “รธน.ฟรีแลนซ์ รับก็อยู่-ไม่รับก็อยู๋” ใน “The Hel(l)met Show 6″
The Hel(l)met Show EP 05 : "ตบเด็ก(ผู้ใหญ่)เจ็บไปทั้งกระทรวง" โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 05 : “ตบเด็ก(ผู้ใหญ่)เจ็บไปทั้งกระทรวง” โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย “ตบเด็ก(ผู้ใหญ่)เจ็บไปทั้งกระทรวง” ใน “The Hel(l)met Show 5″
The Hel(l)met Show EP 04 : "สมคิด(เศรษฐกิจ)ดั่งในใจ" โดย "พิชญ์-สุรนันทน์"

The Hel(l)met Show EP 04 : “สมคิด(เศรษฐกิจ)ดั่งในใจ” โดย “พิชญ์-สุรนันทน์”

  “พิชญ์-สุรนันทน์”  ว่าด้วย สมคิด(เศรษฐกิจ)ดั่งในใจ ใน “The Hel(l)met Show 4″
"พิชญ์-สุรนันทน์" มองมุม "การศึกษาไทยดิ่งลงเหว ?" ใน "The Hel(l)met Show 3"

“พิชญ์-สุรนันทน์” มองมุม “การศึกษาไทยดิ่งลงเหว ?” ใน “The Hel(l)met Show 3″

  “พิชญ์-สุรนันทน์” มองมุม “การศึกษาไทยดิ่งลงเหว ?” ใน “The Hel(l)met Show 3″
"พิชญ์-สุรนันทน์" ว่าด้วย "มหามิตรใหม่ของไทยใน "The Hel(l)met Show 2"

“พิชญ์-สุรนันทน์” ว่าด้วย “มหามิตรใหม่ของไทยใน “The Hel(l)met Show 2″

  “พิชญ์-สุรนันทน์” ว่าด้วย “มหามิตรใหม่ของไทยใน “The Hel(l)met Show 2″
สุรนันทน์-พิชญ์ สลัดภาพนักการเมือง-นักวิชาการ จัดรายการ The Hellmet Show

สุรนันทน์-พิชญ์ สลัดภาพนักการเมือง-นักวิชาการ จัดรายการ The Hellmet Show

  สุรนันทน์-พิชญ์ สลัดภาพนักการเมือง-นักวิชาการ มาในลุคใหม่สุดแปลกตา จัดรายการ The Hellmet Show ทาง Youtube MatichonTV
Page 8 of 8« First...45678
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top