สรุปการบรรยายหัวข้อ Data Journalism หรือ วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล

สรุปการบรรยายหัวข้อ Data Journalism หรือ วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผมได้ไปงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 ในหัวข้อ “สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย”
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top