> yupares | Bangkok Voice News Blog and Internet TV
Lima, Peru

Lima, Peru

Lima Lima เมืองหลวงของประเทศ Peru เป็นที่ราบทะเลทรายริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก สร้างขึ้นโดยชาวสเปน เพื่อใช้เป็นศูนย์กางการปกครองดินแดนอาณานิคมแทนเมือง Cuzco ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมของ “อาณาจักรอินคา” ตั้งอยู่ในหุบเขาสูง เดินทางลำบาก และอากาศเบาบาง ออกซิเจนน้อย และชาวสเปนไม่คุ้นชิน Lima เป็นเมืองใหญ่ มีประชากรหลายเชื้อสาย เสมือน “หม้อไฟรวมมิตร”[.....]
DC One Dental Clinic ตอนที่ 2

DC One Dental Clinic ตอนที่ 2

DC One Dental Clinic ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ ทันตแพทย์หญิงยุพเรศ นิมกาญจน์ เจ้าของ DC One Dental[.....]
DC One Dental Clinic ตอนที่ 1

DC One Dental Clinic ตอนที่ 1

DC One Dental Clinic ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ ทันตแพทย์หญิงยุพเรศ นิมกาญจน์ เจ้าของ DC One Dental[.....]
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top