> siraphop | Bangkok Voice News Blog and Internet TV
Talking Points / รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต่อกรณีนาซ่า

Talking Points / รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต่อกรณีนาซ่า

  Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต่อกรณีนาซ่า โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2

Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2

  Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2 โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1

Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1

  Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
Talking Points / การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน

Talking Points / การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน

  Talking Points by Siraphop  ตอน การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
Talking Points / ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง

Talking Points / ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง

  Talking Points by Siraphop  ตอน ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
Talking Points / กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า

Talking Points / กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า

  Talking Points by Siraphop  ตอน กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
ศาลอาญาระหว่างประเทศ

ศาลอาญาระหว่างประเทศ

  Talking Points by Siraphop  ตอน ศาลอาญาระหว่างประเทศ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
ความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ กรณีเกาะช้าง

ความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ กรณีเกาะช้าง

  Talking Points by Siraphop  ตอน ความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ กรณีเกาะช้าง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ

  Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
Talking Points การเยียวยาเนื่องจากความรุนแรงในภาคใต้

Talking Points การเยียวยาเนื่องจากความรุนแรงในภาคใต้

  Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
Talking Points การเยียวยาทางการเมือง

Talking Points การเยียวยาทางการเมือง

  Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ?

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ?

  ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ? โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com
การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ

การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ

  ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com
จริยธรรมนักการเมือง

จริยธรรมนักการเมือง

  ‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน จริยธรรมนักการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com
สิทธิการตาย

สิทธิการตาย

‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน สิทธิการตาย’ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com
การใช้ดุลพินิจ

การใช้ดุลพินิจ

‘Talking Points by Siraphop Series (8) ตอน การใช้ดุลพินิจ’ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com
การโยกย้ายข้าราชการ

การโยกย้ายข้าราชการ

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “การโยกย้ายข้าราชการ” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ
การขอพระราชทานอภัยโทษ

การขอพระราชทานอภัยโทษ

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop  ตอน “ขอพระราชทานอภัยโทษ” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ  
ข้อกฎหมายที่พึงระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต

ข้อกฎหมายที่พึงระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “ข้อกฎหมายที่พึงระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต”
กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง

กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ
Talking Points by Siraphop Series (2)

Talking Points by Siraphop Series (2)

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top