> @kittiphun | Bangkok Voice News Blog and Internet TV
การวางแผนทางการตลาด ตอนที่  2 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”

การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 2 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “การวางแผนทางการตลาด” ตอน ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”  
การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด "4 P"

การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “4 P”

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “การวางแผนทางการตลาด” ตอน ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “4 P”  
ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 11 การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 11 การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์”  
ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 10 การลงทุนในกองทุนต่างๆ

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 10 การลงทุนในกองทุนต่างๆ

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในกองทุนต่างๆ”  
ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 9  ปัจจัยการลงทุน

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 9 ปัจจัยการลงทุน

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “ปัจจัยการลงทุน”  
ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 8  การตั้งเป้าหมายในการลงทุน

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 8 การตั้งเป้าหมายในการลงทุน

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การตั้งเป้าหมายในการลงทุน”  
ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 7  การวางแผนนโยบายในการลงทุน

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 7 การวางแผนนโยบายในการลงทุน

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การวางแผนนโยบายในการลงทุน”  
ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 6  การลงทุน

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 6 การลงทุน

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุน”  
ตลาดสำหรับการลงทุน 5

ตลาดสำหรับการลงทุน 5

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX)”
ตลาดสำหรับการลงทุน 4

ตลาดสำหรับการลงทุน 4

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า”
ตลาดสำหรับการลงทุน 3

ตลาดสำหรับการลงทุน 3

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาดตราสารหนี้”
ตลาดสำหรับการลงทุน 2

ตลาดสำหรับการลงทุน 2

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาด MAI (market alternative investment)”
ตลาดสำหรับการลงทุน 1

ตลาดสำหรับการลงทุน 1

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
การใช้ความรักในการดำเนินธุรกิจ

การใช้ความรักในการดำเนินธุรกิจ

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “การใช้ความรักในการดำเนินธุรกิจ”
ใช้ความรัก แทนคำสั่ง

ใช้ความรัก แทนคำสั่ง

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ใช้ความรัก แทนคำสั่ง”
ความรักเหนือหน้าที่ ความเมตตาเหนือยุติธรรม

ความรักเหนือหน้าที่ ความเมตตาเหนือยุติธรรม

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ความรักเหนือหน้าที่ ความเมตตาเหนือยุติธรรม”
ใช้ความรักเป็นการตลาด

ใช้ความรักเป็นการตลาด

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ใช้ความรักเป็นการตลาด” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกวันจันทร์ ทาง The Bangkok Voice
การรักคู่ค้า เป็นเพื่อนร่วมทาง

การรักคู่ค้า เป็นเพื่อนร่วมทาง

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก”โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ   ทุกวันจันทร์ ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ ปัจจุบัน ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต[.....]
Dr Kittiphun’s Management Series (5)

Dr Kittiphun’s Management Series (5)

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก”โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ
Dr Kittiphun’s Management Series (4)

Dr Kittiphun’s Management Series (4)

  ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอนที่ 4 โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ
Dr Kittiphun's Management Series (3)

Dr Kittiphun’s Management Series (3)

  ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ
Page 1 of 41234
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top