เปิดร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และสรุปหลักการสำคัญ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

เปิดร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และสรุปหลักการสำคัญ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น  ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญแบบสรุปหลักการสำคัญ  ได้ที่นี่

 

 

ที่มา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Related posts:

  1. เปิดร่าง “รัฐธรรมนูญ 58″ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)   *** ฉบับล่าสุด 2559 ** ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และสรุปหลักการสำคัญ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)   สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเผยร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก...
  2. เปิดร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)   ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ)   ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ)  ได้ที่นี่  ...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top